Pigmentové škvrny

Melasma je určitým druhom hyperpigmentácie, vyskytujúcim sa symetricky na tvári a krku. Názov melasma je odvodený z gréckeho slova melas, čo v preklade znamená čierny. Podľa rozloženia hyperpigmentácií na tvári a krku rozlišujeme 3 formy postihnutia. Ostro ohraničené žlto až hnedo sfarbené nepravidelné škvrny bývajú najčastejšie lokalizované v centrálnych partiách tváre zahŕňajúc čelo, líca, hornú peru, nos a bradu. Vystavením sa slnečnému žiareniu dochádza k zvýrazneniu postihnutia.

Ephelides – pehy z odborného hľadiska zaraďujeme medzi poruchy pigmentácie, s ohraničeným zvýšením množstva pigmentu – melanínu v pokožke. Pehy môžu byť lokalizované temer na celom povrchu tela, kde sú symetricky rozptýlené, avšak v rozličnej hustote. Vyskytujú sa už v detstve a v dospelosti sa priebežne zintenzívňujú, v staršom veku sa postupne vytrácajú. V jarnom a letnom období vplyvom slnečného žiarenia, jeho ultrafialovej zložky, sa zvýrazňujú, v zime opäť blednú.

Lentigo solaris – starecké škvrny sú škvrnité pigmentácie rôzne intenzívne sfarbené do hneda. Zvyčajne sú lokalizované na chrbtoch rúk, ale stretávame sa s nimi aj v iných lokalitách pravidelne vystavovaných účinku UV žiarenia. Škvrny môžu mať rozmer od niekoľko málo milimetrov až do veľkosti niekoľko cm v priemere

Ako problém vzniká?

Melasma: K vzniku tohto druhu pigmentácií vedú viaceré príčiny. Môžu vznikať u žien počas tehotenstva, alebo pri užívaní hormonálnej antikoncepcie či inej hormonálnej liečby. Ich vznik býva spojený aj s endokrinnými poruchami, či nádormi. Hyperpigmentácie typu melasmy môžu vznikať aj na podklade dlhodobej terapie niektorými liečivami, alebo ako následok používania určitých druhov kozmetík, či krémov. Vo vysokom percente sa udáva familiárna genéza.

Ephelides: Pehy vznikajú na základe dedičnosti, najčastejšie u osôb svetlej pokožky s červenkastou či plavou farbou vlasov.

Lentigo solaris – Problém sa vyskytuje zvyčajne po 40. roku života v miestach vystavovaných UV žiareniu u oboch pohlaví v rozličnej miere. Táto diagnóza patrí k typickým prejavom starnutia a tvorí nepríjemného „spoločníka prezrádzajúceho fyzický vek“. Rokmi ich počet stúpa a veľkosť progreduje. U mladšej vekovej skupiny sa, v dôsledku spálenia sa slnečným, či umelým zdrojom UV žiarenia, stretávame s pigmentáciami tohto typu v oblasti dekoltu, pliec a chrbta.

Ako to riešiť?

Pigmentové škvrny, ktoré vznikajú na rozličnom podklade, jednoznačne patria do rúk dermatológa.

Prečítajte si tiež