Strie

Hormonálne zmeny s náhlym zvýšením hmotnosti i objemu sú spojené s nadmerným mechanickým naťahovaním kože. Koža sa miestami stenčuje, postupne stráca pružnosť, dochádza k zmenám vo väzivovej časti kože. Na bočných stranách brucha, bedrách, stehnách, ale aj na prsníkoch vznikajú menšie či väčšie kožné trhlinky, odborne striae distensae. Fialový kolorit pruhov postupne bledne, ich neskoršie žltobelavé sfarbenie je menej rušivé. Kožný povrch je však trvalo zmenený, mierne vpadnutá koža zostáva na povrchu zvrásnená. Prejavmi tohto charakteru, vo väčšom či menšom rozsahu, býva postihnutých až 90% ženskej populácie. Mužská populácia zriedkavejšie, najmä pri prudkom náraste svalovej hmoty, vo vyššej miere za súčasného užívania anabolík.

Ako problém vzniká?

Tento problém vzniká v období dospievania, najmä u dievčat, kedy následkom hormonálnych zmien, prudkého rastu a váhového prírastku dochádza vo zvýšenej miere k rozťažnosti tkaniva najmä v oblasti krížovej a na dolných končatinách. V priebehu života, počas gravidity, však žena prechádza ďalším obdobím hormonálnych a prudkých objemových zmien, čo sa odráža najmä v oblasti prsníkov a bruška. Prejavy tohto istého charakteru však môžu vznikať aj následkom endokrinných porúch, či užívania hormonálnych prípravkov.

Ako to riešiť?

Ak sa rozhodnete vyhlásiť striám boj, musíte sa obrniť dávkou trpezlivosti. Systematickým prístupom, ideálne v kombinácii terapií, sa postupne dosahuje zlepšenie stavu. Najoptimálnejšie je začať v štádiu ešte „čerstvých“ strií.

sidebar-banner2

Odporúčané riešenia problému

STARWALKER

Secret RF
Frakčný laser
Mikroneedling
Mezoterapia