Vrásky

Na proces starnutia kože vplývajú vnútorné i vonkajšie faktory. Starnutie je podmienené chronologicky, čiže prirodzeným pôsobením času na genetickom podklade a zároveň pôsobením vonkajších faktorov a hormonálnych zmien v organizme. Slnko, fajčenie a zlá životospráva jednoznačne vedú k vzniku predčasných znakov starnúcej pleti, a tým aj k tvorbe vrások.

Ako problém vzniká?

V jednotlivých vekových kategóriách očakávame určité typické znaky starnúcej pleti v predurčených lokalizáciách. Vznik tvárových vrások je podmienený činnosťou mimických svalov, ktoré sú v tesnom spojení s kožou nad nimi ležiacou. Vrásky prebiehajú kolmo na priebeh a smer pôsobenia jednotlivých svalov, a tak na podklade mimických návykov, či zlozvykov vznikajú a zároveň sa fixujú na rovnakých miestach. Vznik vrások je typický od veku cca 30 rokov a ich závažnosť je podmienená vyššie uvedenými faktormi.