Základná charakteristika

  • Jednoduché „vybratie“ znamienok
  • Rýchly a efektívny zákrok
  • Najbezpečnejšie riešenie zdravia vašej kože
  • Maximálna spokojnosť klienta

Nie každé znamienko je nevyhnuté rezať. Ak však dermatoskopické vyšetrenie vyhodnotí, že ide o nebezpečné znamienko, alebo znamienko v mieste mechanického dráždenia, niet o čom diskutovať.

  • Pre všetkých, ktorým dermatológ odporučí „vyrezanie znamienka“ zo zdravotných dôvodov
  • Pre tých, ktorí si chcú dať odstrániť znamienko z estetického hľadiska či z hľadiska vyššieho komfortu (ak je znamienko situované v mieste permanentného dráždenia)
  • Pre klientov, ktorým dermatológ schválil chirurgické odstránenie kožných novotvarov či tumorčekov v podkoží

Chirurg znamienko najprv umŕtvi a následne exciduje s dostatočným ochranným lemom a pošle na histologické vyšetrenie. Len histologický nález určí diagnózu so 100 % istotou. Najvhodnejší čas na chirurgické zákroky je obdobie s nízkym výdajom UV radiácie. Vtedy môžeme predísť vzniku neželených pigmentácií v rane následkom slnečného žiarenia. Po zákroku by ste nemali aspoň 2 týždne cvičiť, aby ste predišli rozostúpeniu okrajov rany následkom ťahu.

Pre tých, ktorí trpia infekciou kože v mieste výberu, alebo akútnou herpetickou infekciou.

Po každom chirurgickom vybratí znamienok či iných útvarov, zostáva jazva. Veľkosť, tvar a konzistencia závisí od veľkosti znamienka, lokalizácie a od samotného klienta a jeho hojivosti kože. Každá odobratá vzorka sa po posúdení lekárom odosiela na histologické vyšetrenie. O výsledkoch histológie je klient oboznámený telefonicky, prípadne osobne pri výbere stehov.