Botulotoxín, ľudovo nazývaný „botox“, sa v súčasnosti využíva v korektívnej dermatológii predovšetkým na liečbu mimických vrások čela, medziobočia a vrások okolo očí. Doposiaľ je známych 8 rozličných typov tohto toxínu, označených písmenami veľkej abecedy podľa abecedného poradia, pričom Botulotoxín-A je najprogresívnejšou metódou liečby hyperfunkčných mimických vrások. Tento prípravok komerčne vyrába, okrem iných, americká firma pod názvom Botox, ide tak o značku botulotoxínu, nie o látku/prípravok, ako sa mnohí nesprávne domnievajú.

Botulotoxín sa aplikuje jemnou injekčnou ihlou do svalov alebo do podkožia liečenej oblasti. Počet aplikačných bodov závisí od želaného výsledku, bolestivosť pri zákroku je minimálna. Po aplikácii sa želaný efekt dosahuje rýchlo a liečba nevyžaduje vyradenie z bežného rytmu života.

  • Pre tehotné a kojace matky
  • Pre ľudí s neurologickým ochorením/myasthenia gravis/
  • Pre ľudí s akútnou herpetickou infekciou a zápalovými prejavmy v mieste aplikácie

Botulotoxín sa úspešne využíva v kombinácii s nasledujúcimi metódami:

Po aplikácii dochádza v priebehu 1-2 dní k prejavom nervovosvalovej blokády, teda k relaxácii svalov v ošetrenej oblasti. Úplný efekt (odstránenie vrások) sa dostaví do 2 týždňov od podania. Doba pôsobenia uvedenej liečby trvá v priemere 3-4 mesiace, nakoľko sa jedná len o dočasné vyradenie svalov z ich funkcie. Účinnú látku je však možné opakovane aplikovať, pri opakovanej aplikácii sa zvyčajne liečebný efekt predlžuje.

Prečítajte si tiež