Celulitída

Celulitídou trpí 80-90% ženskej populácie. Už na prvý pohľad zrejmé, že nie u každej ženy sa prejavuje rovnakým stupňom postihnutia. Pomarančová koža je podľa mnohých žien neestetickým darom matky prírody. Celulitídou označuje neodborná verejnosť zmeny vzniknuté v podkožnom tukovom tkanive. Odborne sa jedná o lipohypertrofiu, čiže zbujnenie tukového tkaniva. Najvýraznejšia býva celulitída na bruchu, stehnách, ale prítomná môže byť temer v celom rozsahu dolných končatín, teda až po oblasť nad členkami/jazdecké rajtky, pumpky/ a dokonca aj v oblasti ramien.

Rozdelenie závažnosti postihnutia:

V stoji je kožný povrch hladký. Ak však pri stlačení časti kože veľkej ako vaša dlaň, vytvoríte na stehne medzi palcom a ukazovákom riasu a objaví sa príznak matracového fenoménu jedná sa o prvý stupeň celulitídy. Ak sú prejavy pomarančovej kôry pozorovateľné v stoji už voľným okom, jedná sa o druhý stupeň. V prípade, že nerovnomerný kožný povrch sa nevyhladí ani vo vodorovnej polohe, jedná sa o tretí stupeň. Štvrté, najťažšie štádium sa prejavuje výraznými zmenami kontúr tela. Objem bokov sa stáva nepomerne väčší oproti temer štíhlemu pásu. Prítomné sú vždy aj subjektívne prejavy, teda pocity napätia a bolestivosť.

Ako problém vzniká?

Podstatou vzniku fenoménu pomarančovej kôry, alebo tzv. matracového fenoménu, sú zhluky zväčšených tukových buniek uviaznuté medzi vláknami spojivového tkaniva. Dochádza k stláčaniu tukových buniek do tvarov hrozna a ich vytláčaniu smerom k horným vrstvám kože. Na základe zmien prekrvenia, prísunu živín a neschopnosti organizmu odplaviť škodliviny, uväznený tuk zostáva nevyužiteľný a dochádza k jeho hromadeniu. V prípade, ak takýto stav dlhodobo pretrváva a zásoby tuku sa neustále zvyšujú, dochádza aj ku zmenám v spojivovom tkanive.

Súčasné výskumy sa prikláňajú k názoru, že hlavným dôvodom sú ženské hormóny, teda estrogény. Ich pôsobením dochádza k zmenám v cirkulácii, k hromadeniu tukov. Podporným momentom je odlišná stavba podkožného tukového tkaniva u žien, ktoré je oproti mužskému elastickejšie a pružnejšie. Vznik celulitídy však významne podporuje aj náš životný štýl. Nedostatok pohybu, nevyvážená strava, nedostatočný pitný režim, nerešpektovanie biorytmov nášho tela, ale aj užívanie hormonálnej antikoncepcie prispieva značnou mierou k rozvoju celulitídy. Zároveň sú tu však aj ďalšie faktory podporujúce celulitídu – zhoršené prekrvenie navodené fajčením, nosením príliš tesného prádla, odevu. U obéznych žien sa zvyčajne stretávame s ťažším stupňom postihnutia, v tomto prípade riešiť celulitídu bez redukcie hmotnosti je priam nemožné.

Ako to riešiť?

Ako sa zbaviť celulitídy? V prvom rade treba upraviť svoju životosprávu a vyhýbať sa faktorom prispievajúcim k vzniku celulitídy (viď vyššie). Hovorieva sa, začať treba od seba. Pravidelnosť v starostlivosti by mala byť prvoradá. Zvoliť určitú stratégiu a vytvoriť si harmonogram. Úplné odstránenie celulitídy však nie je možné, ale správnou kombináciou zdravého životného štýlu, cvičenia a podporných programov možno výrazne zredukovať (zjemniť) jej prejavy.

Ak sa rozhodnete začať, namieste je spojiť vlastnú starostlivosť s efektívnymi ošetreniami: endermológiou , v kombinácii s estetickou rázovou vlnou X-Wave.

sidebar-banner2

Odporúčané riešenia problému

LPG endermológia
Rázová vlna X- Wave
Unison EMTONE