Pleť

Zdravá a svieža pleť dozaista patrí popri očiach, ústach, či vlasoch k dominantným črtám našej tváre. Odráža nielen celkový zdravotný stav nášho organizmu, ale zároveň čo-to prezrádza aj o psychickej rovnováhe, či strese, s ktorým sa dennodenne potýkame. Vonkajší vzhľad sa určitou mierou podieľa na spoločenskom a komunikačnom uplatnení jedinca v súčasnej spoločnosti, jeho úspešnosti, či postavení. Nie nadarmo sa hovorí, že prvý dojem môže človek urobiť len raz. Každá z nás si mnohokrát kladie otázku, či starostlivosť, ktorú svojej pleti venuje je správna, postačujúca, či zodpovedá podmienkam, ktorým ju vystavujeme. Túžbou žien všetkých vekových kategórií je dokonalá pleť, avšak nie vždy je možné bez pomoci tento cieľ dosiahnuť.

Dovoľujeme si Vás pozvať do nášho centra a starostlivosť o Vašu pleť vložiť do našich rúk.

 

Typológia pleti z medicínskeho hľadiska závisí od viacerých faktorov.

Hodnotíme stav premastenia kože/najzaužívanejšie delenie/, stav napätia pleti, charakter štruktúry kožného povrchu, odolnosť voči vonkajším vplyvom vrátane kozmetík – citlivosť. Zároveň hodnotíme reakciu pokožky na UV/ultrafialové/,slnečné žiarenie, pri ktorom vznikajú neestetické pigmentové škvrny na tvári.

Musíme si uvedomiť, že v priebehu života sa pleť každého jedinca kontinuálne mení. Starostlivosť o detskú, či starnúcu kožu vyžaduje osobitý prístup.

K najjednoduchšiemu a najčastejšiemu patrí delenie pleti podľa stupňa premastenia.

Z tohto hľadiska môžeme rozlišovať 1.normálnu, zmiešanú pleť, 2.suchú pleť, 3.mastnú pleť, 4.nečistú pleť. V súčasnosti, so zvyšujúcim sa počtom precitlivelých osôb na určité látky, sa veľký dôraz kladie aj na reaktivitu kože, na kozmetických téglikoch nachádzame označenie 5. citlivá pleť.

Normálna, zmiešaná pleť: Pri tomto druhu je premastenie kože primerané, zvyčajne v stredných častiach tváre výraznejšie.
Suchá pleť:  Dehydrovaný stav sa prejavuje šupinatosťou, praskaním kože. Má najvýraznejšiu tendenciu ku vzniku prejavov predčasného starnutia kože s tvorbou vrások.

Mastná pleť: Povrchová štruktúra kože je zhrubnutá, lesklá, póry sú výrazné, rozšírené, uhry nie sú zvyčajne prítomné. Na rozdiel od suchej pleti nie je náchylná k tvorbe vrások, starne pomalšie.

Nečistá pleť: Pri tomto type pleti (niekedy nazývanej aj zmiešaná pleť) dochádza nielen k zvýšenej produkcii mazu, ale aj k zmenám v jeho zložení, k zmenám rohovatenia pokožky, ktoré dávajú podmienky pre vznik uhrovitosti kože, teda akné. Stupeň a závažnosť postihnutia je od prípadu k prípadu rozdielna, vyžaduje prístup erudovaného odborníka.

Ako problém vzniká?

Normálna, zmiešaná pleť:  Prítomnosť tzv. T zóny je podmienená väčším zoskupením mazových žliaz v centrálnej časti tváre.

Suchá pleť: Pri suchom type pokožky sa kožný maz tvorí v nedostatočnej miere, následkom čoho dochádza i k zmenám hydratácie, teda obsahu vody v pokožke.

Mastná pleť: V tomto prípade mazové žľazy produkujú nadmerné množstvo mazu.

Nečistá pleť: V období dospievania následkom hormonálnych zmien dochádza k rozvoju plne aktívnych mazových žliaz. Tvorba mazu je ovplyvňovaná hormonálnymi vplyvmi, dedičnými vlohami, nervovým systémom.

Ako problém riešiť?

V starostlivosti o pleť sa využívajú rôzne kozmetiká, či už ochranného, alebo regeneračného charakteru. Správny výber musí rešpektovať vek, charakter pleti, miesto aplikácie, citlivosť a individuálne potreby jednotlivca. O správnom výbere kozmetických prípravkov je potrebné poradiť sa so školeným personálom.

sidebar-banner2

Odporúčané riešenia problému

Individuálna konzultácia s dermatológom

Hydrafacial
OxyGeneo NeoBright™
OxyGeneo NeoRevive™
Hydrobalance Skinboosters
Agnes Antiacne
Hollywood Peel