Mimické vrásky sa v závislosti od intenzity mimiky môžu objavovať už vo veľmi mladom veku. Okrem očného okolia často vznikajú tieto vrásky aj medzi obočím či na čele – najmä u ľudí, ktorí majú zlozvyk krčiť čelom. Účinným spôsobom ako predísť ich ďalšiemu prehlbovaniu je, okrem pravidelnej  starostlivosti, injekčná aplikácia botulotoxínu typu A.

Botulotoxín blokuje prenos nervového  vzruchu na sval, vďaka čomu dokáže  efektívne zabrániť nevedomým a opakovaným pohybom tvárových svalov, ktoré sú zodpovedné za vznik spomínaných mimických vrások. Už niekoľko dní po aplikácii je viditeľné, ako sa na tvári doslova uvoľňuje napätie a strnulosť a  zjemňuje jej výraz. Výsledný efekt pretrváva približne  3-4 mesiace po prvej aplikácii, opakovaním sa doba účinku môže predĺžiť aj na šesť mesiacov. Bolestivosť pri zákroku je minimálna.

Napriek všetkým „legendám o botulotoxíne“ sa netreba tejto látky báť, jej aplikačné dávky sú  tisícnásobne nižšie, ako dávka vyvolávajúca toxickú reakciu, a dokonca až dvadsaťnásobne nižšie ako bezpečné dávky používané pri neurologických ochoreniach už i v detskom veku. Našim klientom odporúčame aplikáciu botulotoxínu do oblasti medziobočia a okolia očí aj ako prevenciu vrások pred letom. Ani tie najdrahšie slnečné okuliare totiž nedokážu zabrániť tomu, aby ste pri pobyte na slnku podvedome nezačali krčiť čelom či  žmúriť oči.