Základná charakteristika

  • Princíp pulzného svetla I2PL
  • Fotoepilácia = bezpečné, rýchle, účinné ošetrenie
  • Nie je fotoepilácia ako fotoepilácia
  • Voľte vždy iba kvalitu
  • Permanentná redukcia ochlpenia
  • Overené klinickými štúdiami

Fotoepilácia, čiže odstraňovanie ochlpenia polychromatickým/širokspektrálnym/ svetlom, patrí k najrozšírenejšej forme odstraňovania ochlpenia. Pracuje na rovnakom princípe ako laserová epilácia, t.j. na princípe selektívnej fototermolýzy. Pri ošetrení rozhoduje nielen farba a kvalita chlpu, ale predovšetkým kvalita pulzného svetla.

I2PL systém firmy DDD/Danish Dermatologic Development/ funguje na princípe pulzného svetla s patentovaným systémom dvojitej filtrácie. Charakter a priebeh ošetrenia vo všeobecnosti zodpovedá laserovej epilácii.

  • Pre všetkých, ktorí túžia po dokonale hladkom tele
  • Pre tých, ktorí sa chcú presvedčiť, že odstránenie ochlpenia je realitou súčasnosti
  • Pre klientov, ktorým záleží na kultivovanom vzhľade

Fotoepilácia systémom Ellipse vedie k odstráneniu nežiaduceho ochlpenia v požadovaných partiách. Výsledky ošetrenia jednoznačne zodpovedajú kvalitatívnym parametrom ošetrovacieho prístroja a plnohodnotne zodpovedajú výsledkom laserovej epilácie.

Prečítajte si tiež