Milí naši klienti,
zdravie je pre nás všetkých prvoradé, a preto od vypuknutia pandémie COVID-19 robíme maximum pre to, aby ste u nás boli v bezpečí. Striktne dodržiavame všetky nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a okrem toho priestory našej kliniky počas prevádzky pravidelne dezinfikujeme pomocou germicídnych žiaričov a antimikrobiálnym fogovaním.
Chceme vám aj naďalej poskytovať naše služby v neobmedzenom režime, preto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste spolu s nami pristupovali k aktuálnej situácii s maximálnou zodpovednosťou.
V prípade, že ste počas posledných 14 dní navštívili niektorú z krajín alebo oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19, prosíme vás, aby ste svoj termín ošetrenia posunuli najmenej o 14 dní – urobiť tak môžete telefonicky (na čísle 0905 327 010) alebo mailom (mediskin@mediskin.sk).
Rovnako vás prosíme, aby ste termín návštevy našej kliniky odložili o 2 týždne, ak pociťujete akékoľvek príznaky tohto vírusového ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti).
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločne týmto zodpovedným prístupom dokážeme ochrániť seba aj našich blízkych.

Váš MEDISKIN