© 2018 MEDISKIN s.r.o. všetky práva vyhradené | MEDISKIN s.r.o., Mýtna 5, 811 07 Bratislava
M: +421 0903 029 754 | M: +421 905 327 010 | mediskin@mediskin.sk | Ochrana osobných údajov  | Všeobecné obchodné podmienky | Žiadosť o zaslanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie