Základná charakteristika

  • Neinvazívne ošetrenie „kontúrovania“ tváre
  • Relaxácia hypetrofických žuvacích svalov
  • Odstránenie „škrípania“ zubov
  • Možnosť zachovania prirodzeného výrazu tváre
  • Nenáročnosť a bezpečnosť
  • Rýchla účinnosť a efektívnosť

Možno máte silné žuvacie svaly a pôsobíte maskulínnym dojmom. Možno Vaša špička nosa príliš ťahá nadol, stráca sa vám brada… Pokročilé BTX  techniky korekcie tváre vám rozhodne pozdvihnú kútiky úst, skorigujú nezrovnalosti tváre a dodajú Vám novú dávku sebavedomia.

  • Pre všetkých, ktorých trápia ochabnuté či neproporčné kontúry tváre
  • Pre tých, ktorí veria, že korekcia drobných maličkostí tvorí dokonalý celok
  • Pre tých, ktorí túžia zbaviť sa „škrípania“ zubov

Botulotoxín blokuje prenos nervového vzruchu na sval. Úspešnosť a popularita terapie sa odvíja od jednoduchého spôsobu podania injekčnou technikou, bolestivosť pri zákroku je minimálna. Stupeň, alebo miera účinku závisí od množstva aplikovaného prípravku. Nie sú potrebné žiadne testy pred podaním prípravku, ani znecitlivenie liečenej oblasti.

Individuálny prístup ku každému klientovi spočíva v správnej analýze pomerov funkcionality svalov tváre. Navodenie optimálneho stavu vyváženou aplikáciou BTX vedie k zlepšeniu proporcionality a k dokonalému spevneniu kontúr tváre (face countoring) práve na miestach, ktoré sú najviac problematické. Efekt nastupuje cca 2-5 deň po zákroku, najneskôr do 14 dní. Výsledný efekt pretrváva cca 3-4 mesiace po prvej aplikácii, opakovaním 6 i viac mesiacov.