Základná charakteristika

  • Jeden z najvyhľadávanejších systémov v USA
  • Produkt americkej spoločnosti Sciton
  • Líder estetických a na svetle založených medicínskych prístrojoch

Systém BBL (Broad Band Light) sa efektívne používa na redukciu ochlpenia.

  • Pre všetkých, ktorí túžia po dokonale hladkom tele
  • Pre tých, ktorí sa chcú presvedčiť, že odstránenie ochlpenia je reálnou možnosťou
  • Pre všetkých, ktorým záleží na kultivovanom vzhľade

Správne zvolenou selekciou vlnových dĺžok dochádza k úspešnej redukcii ochlpenia. Chladenie spríjemňuje a zabezpečuje hladký priebeh ošetrenia.

Fotoepilácia systémom BBL vedie k odstráneniu nežiaduceho ochlpenia v požadovaných partiách. Výsledky ošetrenia jednoznačne zodpovedajú kvalitatívnym parametrom ošetrovacieho prístroja.