Ochrana osobných údajov.

 
V prípade, že Vám poskytneme služby, ktoré vyžadujú Vaše osobné údaje, postupujeme vždy v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/ 2002 Z.z. v informačných systémoch.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom.